28.11.2017 smo se dijaki Gimnazije Nova Gorica, kandidati za ambasadorje EP, z mentorico profesorico Suzano Černe na Trgu Evrope udeležili dogodka Moja Evropa, ki ga je organiziralo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO. Srečanja so se udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, Matej Arčon, župan MO Nova Gorica, Radolfo Ziberna, župan Gorice, Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba, Robert Golob, predsednik EZTS GO, deželna odbornica za okolje in prostor Sara Vito ter strokovnjaki za evropske politike Jean-Luis Valls, Ervin Erὃs in János Àdám Karácsony. Razpravljali smo o Beli knjigi o prihodnosti Evrope. Predstavljenih je bilo pet razvojnih scenarijev, ki podajajo več orisov potencialnega stanja Unije do leta 2025. Poseben poudarek je bil namenjen posledicam scenarijev na čezmejno sodelovanje. V razpravi smo sodelovali tudi mi, dijaki. Domen Rob, Kristy Černe, Kaja Čelan in Sara Skrt  so predstavili svoj pogled na to, kako bodo scenariji vplivali na življenje in delo ljudi, zlasti mladih. V popoldanskem delu smo dijaki spoznali projekta ”Salute-Zdravstvo – Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev” in ”Čezmejni park Isonzo-Soča”. Oba potekata v organizaciji EZTS GO  ”Italija – Slovenija in strategijo čezmejnega teritorialnega sodelovanja” . Več informacij o temah, ki smo jih spoznali na dogodku, lahko najdete v čitalnici šolske knjižnice, kandidati za ambasadorje EP smo jo obogatili z novim gradivom, ki smo ga dobili na dogodku Naša Evropa.

 

Ivana Bašin, 3.a

 

 

»THE EUROPE WE WANT« EVENT

On 28th November 2017 the candidates for Junior EP Ambassadors and their mentor Suzana Černe were actively involved in the event “The Europe We Want” organised by the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). The meeting was attended by the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor, Matej Arčon, Mayor of the Municipality of Nova Gorica, Radolfo Ziberna, Mayor of Gorizia, Milan Turk, Mayor of Šempeter-Vrtojba Municipality, Robert Golob, President of the EGTC GO, Provincial Council for Environment and Spatial Planning Sara Vito and experts in European policies Jean-Louis Valls, Ervin Erὃs and János Ädám Karácsony. The students were asked to make an important contribution to the scenarios outlined in the White Paper on the Future of Europe. The White paper offers five scenarios for how the Union could evolve, depending on the choices we will make. Domen Rob, Kristy Černe, Kaja Čelan and Sara Skrt presented their views on how the scenarios would affect the lives and work of the young. The students participated in the discussion and will have a say in cross-border policies and the presentation of cross-border projects concerning Slovenia and Italy.

Nina Bučinel, Sara Čebron