V sodelovanju z Europe Direct Goriška je naša šola v torek, 14. novembra 2017, za dijake 4. letnikov in kandidate za Ambasadorje Evropskega parlamenta z mentorico prof. Martino Kobal organizirala prevajalsko delavnico. Delavnico je vodil gospod Peter Jakša, prevajalec in predstavnik za jezike na območni enoti Generalnega direktorata za prevajanje v Ljubljani, ki deluje v okviru Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Najprej nam je predstavil poklic prevajalca in tolmača v Evropski uniji, nato pa smo dijaki prevajali besedilo iz angleščine v slovenščino. Pri prevajanju smo uporabljali elektronske in knjižne slovarje, se seznanili z nekaterimi razlikami in podobnostmi med obema jezikoma, predlagali dobre rešitve in spoznali, da je prevajanje “zanimivo”, vendar “ne tako enostavno”. Pridobljeno znanje nam bo zagotovo prišlo prav pri različnih aktivnostih v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, pa tudi zunaj njega.

Nina Bučinel in Sara Čebron

Sodelujoči na delavnici: Manca, Ivana, Luka…

TRANSLATION WORKSHOP FOR JUNIOR EP AMBASSADORS

On 14th November 2017 some Year 4 students and candidates for Junior EP Ambassadors participated in DGT Field Office translation workshop. The workshop was led by Mr. Peter Jakša, a Ljubljana-based Language Officer for the DGT, European Commission. He first focused on translating and interpreting in the EU institutions , and then introduced a text which the students translated from English into Slovene. While translating the students received some advice about which dictionary to use for which task, got acquainted with some of the differences and similarities between the two languages, suggested good solutions and realized that the translation was “interesting”, but “not so easy”. The workshop was organized by Martina Kobal in cooperation with Europe Direct Goriška.