1. in 2. junija je Evropski parlament v Strasbourgu gostil več kot 8000 mladih, ki so se udeležili  Evropskega mladinskega dogodka (EYE), v okviru katerega je ekipa novogoriških gimnazijcev sodelovala tudi na simulaciji EP v okviru projekta Evrošola. Na dvodnevnem dogodku so mladi govorili o petih temah: mladi in stari, bogati in revni, skupaj in ločeni, varni in nevarni ter lokalno in globalno. Gre za edinstveni srečanji, ki združujeta mlade iz celotne Evrope in jim dajeta priložnost, da razpravljajo o aktualnih problemih, s katerimi se soočata Evropska unija in svet. Debata o aktualnih političnih in družbenih vprašanjih, v kateri so aktivno sodelovali tudi naši dijaki, je potekala v angleščini. Sodelujoči so svoje predloge in rešitve predstavili na plenarnem srečanju in  z glasovanjem podprli ali zavrnili predloge drugih.

Evrošola in EYE mladim omogočata, da se sliši tudi njihov glas. Na ta način lahko prispevajo svoje ideje za prihodnost Evrope in se hkrati družijo z vrstniki iz drugih držav.