Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta dijake seznani s pravicami, ki jih imajo kot državljani EU, in jim predstavi vlogo Evropskega parlamenta.