KVIZ O POZNAVANJU EU

Na prireditvi Združeni v različnosti smo za dijake sestavili tudi kviz o poznavanju EU. Med sabo so se pomerili dijaki tretjih letnikiv splošne in športne gimnazije. Z zelo dobrim znanjem sta si prvi mesti delili 3.c in 3.d.
Svoje znanje o EU lahko v spodnjem kvizu preverite tudi vi!

S podpisom katere pogodbe je bila ustanovljena EU?
a) Maastrichtska pogodba
b) Rimska pogodba
c) Schengenska pogodba
d) Lizbonska pogodba

 

Katerega leta pride v obtok evro?
a) L. 1979
b) L. 1993
c) L. 2000
d) L. 2002

Katero je glavno mesto te države?
a) Budimpešta
b) Sofija
c) Vilna
d) Riga

Ali so svoboda, pravna država in varstvo podnebja temeljne vrednote EU?
a) DA
b) NE

 

Ali je Svet Evropske unije skupaj z Evropskim parlamentom glavno zakonodajno telo v EU?
a) DA
b) NE

 

Katera država ima največje število sedežev v Evropskem parlamentu?
a) Velika Britanija
b) Francija
c) Nemčija
d) Belgija

 

Koliko poslancev ima Slovenija v Evropskem parlamentu?
a) 6
b) 8
c) 10

 

V kateri stranki je večina slovenskih EU poslancev?
a) Krščanski demokrati
b) Skupina zelenih/Evropske svobodne zveze
c) Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
d) Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo

 

Koliko je vseh poslancev v Evropskem parlamentu?
a) 500
b) 701
c) 751

Kateri slovenski poslanec je na sliki?
a) Alojz Peterle
b) Franc Bogovič
c) Milan Zver

Kdo odobri letni proračun Evropske komisije?
a) Evropski parlament in Svet Evropske unije
b) Evropska banka in sodišče EU
c) Svet in evropska banka
d) Evropski parlament in sodišče

 

Koliko članic je v EU?
a) 25
b) 26
c) 27
d) 28

 

EU združuje države, v katerih živi skupaj približno 500 milijonov ljudi, ki govorijo:
a) 24
b) 25                 uradnih jezikov.
c) 28

 

Kdo je predsednik Evropske komisije?
a) Martin Schulz
b) Jean-Claude Juncker
c) Donald Tusk

 

Približno koliko let je trajalo vključevanje Slovenije v EU?
a) 6
b) 7
c) 9
d) 11

 

Zračne meje je Slovenija z drugimi članicami odpravila 30.3.2008. Kaj to pomeni za našo državo?
a) Imamo cenejše letalske karte na schengenskem območju;
b) Vse lete v tem območju nadzoruje policija in ne varnostna služba, saj je območje zelo varovano;
c) Na letališču ni več mejnega nadzora na letih znotraj schengenskega območja.

 

Kdaj je Slovenija podpisala pogodbo o pristopu k EU?
a) 23.3.2003
b) 16.4.2003
c) 9.5.2003

 

Koliko so znašali izdatki EU v Sloveniji?
a) 817 milijonov
b) 1,14 milijarde
c) 1,4 milijarde

 

Kdaj je Slovenija vstopila v schengensko območje?
a) 1.1.2007
b) 21.12.2007
c) 30.3.2008

 

Kdaj so bile prve neposredne volitve za Evropski parlament?
a) L. 1980
b) L. 1957
c) L. 1979

 

Kdaj so vse države EU-ja priznale Slovenijo?
a) 15.1.1992
b) 15.12.1991
c) 15.2.1993

 

REŠITVE: a, d, b, b, a, c, b, a, c, b, a, d, a, b, b, c, b, b, b, c, a.