26. septembra 2017 smo obeležili evropski dan jezikov. V sodelovanju z Europe Direct je naša gimnazija v baru Splendid na Bevkovem trgu organizirala Jezikovno kavarno. Dijaki so poskušali poklepetati s čim več gosti in z mimoidočimi, in jih naučiti nekaj vsakodnevnih fraz/besed/pregovorov v različnih tujih jezikih. Namen evropskega dneva jezikov je občane in druge obiskovalce Nove Gorice ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, spodbuditi kulturno in jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse življenje.

Nina Bučinel, Sara Čebron

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

On 26th September 2017, we celebrated the European Day of Languages. The event »Language Café«, which took place in Splendid Bar on Bevkov trg (Bevk Square), was jointly organised by Gimnazija Nova Gorica and Europe Direct Goriška. The students tried to teach the guests and passers-by some phrases and words in different foreign languages. The general objectives of the European Day of Languages are alerting the public to the importance of language learning, promoting the rich linguistic and cultural diversity of Europe, and encouraging lifelong language learning in and out of school, whether for study purposes, for professional needs, for purposes of mobility or for pleasure and exchanges.